ALTIN KUZU BÜYÜTME

 

ALTIN KUZU BÜYÜTME YEMİ, ALTIN KUZU BAŞLANGIÇ YEMİ ile beslenmiş kuzuların sütten kesilmelerini( 45. gün)  takip eden dönemden ergin canlı ağırlığa (90.gün) erişene kadar olan sürede kullanılmak için özel amaçla üretilmiştir.

 

  • Sindirilebilirliği yüksek yem hammaddelerinden özenle seçilerek hazırlanmıştır.
  • Dengeli protein, enerji, vitamin ve mineral içeriği ile kuzuların gereksinim duyduğu besin maddelerinin tamamını karşılar.
  • İşkembe (Rumen) gelişimi üzerinde olumlu etkisi vardır.
  • Lezzetli ve iştah açıcıdır.
  • Hızlı canlı ağırlık artışı sağlar.
  • İçeriğindeki amonyum klorür ile idrara taşı (urolithiasis) ve buna bağlı olarak da idrar tutukluğu sorununun oluşumunu engeller.
  • Başta beyaz kas hastalığı olmak üzere bir çok metabolik hastalığın oluşumunu engeller.

 

 

TOP