ALTIN BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ

ALTIN BUZAĞI BÜYÜTME yemi, ilk 8 hafta süresince ALTIN BUZAĞI BAŞLANGIÇ yemi ile beslenen buzağıların 4.ayın sonuna kadar serbest olarak tükettiği bir yemdir.

 

-Buzağıların büyüme döneminde gereksinim duydukları tüm besin madde ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde üretilmektedir.

-Buzağılarda hızlı canlı ağırlık ve boy artışı sağlar.

-Lezzetli ve iştah açıcı özelliği sayesinde yem tüketimini arttırır.

-Sindirilebilirliği yüksek yem hammaddelerinden özenle seçilerek hazırlanmıştır.

-Dengeli bir rasyona sahip olduğundan yüksek sindirilebilirliği vardır.

-Sağlıklı bir işkembe (rumen) gelişimi sağlayarak yemden yararlanmayı arttırır.

-Buzağıların yaşama gücünü arttırır.

-Hızlı ve sağlıklı bir canlı ağırlık artışı için gereksinim duyulan vitamin ve mineralleri içerir.

-Düve dönemi öncesi dişi buzağıların, iyi bir vücut kondisyonuna ulaşmalarını sağlar.

-Dişi buzağıların ilerleyen dönemde döl tutma oranını arttırır.

-Besi dönemi öncesinde erkek buzağıların iyi bir iskelet yapısına sahip olmalarını sağlar.

 

 

 

TOP